Nettsiden til Sinus 1P 2014-utgaven

kommer du til fra hovedmenyen http//:sinus.cappelendamm.no
eller direkte på adressen:

Multimatte

Multimatte er et interaktivt læremiddel som supplerer den ordinære boka for

 • studieforberedende (P)
 • teknikk og industriell produksjon
 • helse- og sosialfag
 • design og håndverk

Multimatte består av:

 • nettsted med interaktive oppgaver
 • oppgavekort i kassett
 • lærerveiledning på nett

Nettressurser

Multimatte - digital del

multimatte.cappelendamm.no . . .


Sinus 1P (2009)

for grunnkurset matematikk 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals 

Nettsiden til Sinus 1P fra 2014

Verket består av 
♦ lærebok med teoridel og oppgavedel
♦ dette nettstedet
Nettstedet er organisert som grunnboka. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.

Under Nyttige programmer finner  opplæringshefte i wxMaxima.

For deg som ikke har bestemt deg for hvilket matematikkurs du vil ta ved skolestart, har vi lagt ut kapittel 1 både i teoridelen og oppgavedelen som pdf-filer. Du finner dem i boksen til høyre.

__________________________________________________________

Vi har lagt ut

 • et delkapittel om forenkling av flerleddete uttrykk knyttet til det nye punktet under tall og algebra i læreplanen              
          3.0 Variabler

  Det ligger til kapittel 3 Formler og likninger i menyen til venstre.
 • et delkapittel om bruk av kredittkort knyttet til det nye punktet under økonomi i læreplanen
        6.10 Kredittkort
  Det ligger til kapittel 6 Økonomi i menyen til venstre.
 • oppdaterte delkapitler 8.4, 8.6 og 8.7 i sannsynlighetsregning for å få inn begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre.
  De ligger under kapittel 8 Sannsynlighetsregning i menyen til venstre.
 • et delkapittel om potenslikninger knyttet til det nye punktet under tall og algebra i læreplanen
         9.9 Potenslikninger
  Det ligger til kapittel 9 Funksjoner i menyen til venstre.

__________________________________________________________

Endringer i læreplanen

Endringen ble vedtatt 21.06.13, og det er derfor ikke mulig å lage ny lærebok til skoleåret 13/14. Den nye boka blir klar til høsten 2014. Men det er fullt mulig å bruke dagens bok med noen mindre tillegg som vi legger på nettsiden.

Endringer i 1P

Stoff som går ut

 • Perspektivtegning
 • Gjennomsnittlig og momentan vekstfart
 • Bruk av nettbaserte forbrukskalkulatorer går ut til fordel for regneark.

Nytt stoff

 • Tall og algebra
  Elevene skal kunne forenkle fleirledda uttrykk, løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar.
 • Økonomi
  Elevene skal vurdere forbruk, bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark.
 • Sannsynlighetsregning
  Elevene skal kjenne begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre.
 • Ordlyden er endret i en del andre hovedpunkter.

Konsekvenser for Sinus 1P

 • Kapittel 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 og 9.8 går ut.
 • Innen tallregning har vi laget et par nye delkapitler om flerleddede algebraiske uttrykk og om enkle potenslikninger som er lagt ut på nettet.
 • I økonomi har vi laget et nytt delkapittel om bruk av kredittkort som er lagt ut på nettet
 • I sannsynlighetsregning må elevene lære begrepene krysstabeller, venndiagram og valgtre. Vi har lagt ut noen nye delkapitler om dette på nettet. 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.10.2014

© Cappelen Damm AS