Multimatte

Multimatte er et interaktivt læremiddel som supplerer den ordinære boka for

  • studieforberedende (P)
  • teknikk og industriell produksjon
  • helse- og sosialfag
  • design og håndverk

Multimatte består av:

  • nettsted med interaktive oppgaver
  • oppgavekort i kassett
  • lærerveiledning på nett

Nettressurser

Multimatte - digital del

multimatte.cappelendamm.no . . .


Sinus 1P (2009)

for grunnkurset matematikk 1P

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals 

Nettside til ny utgave Sinus 1P fra 2014

Verket består av 
♦ lærebok med teoridel og oppgavedel
♦ dette nettstedet
Nettstedet er organisert som grunnboka. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.

Under Nyttige programmer finner  opplæringshefte i wxMaxima.

For deg som ikke har bestemt deg for hvilket matematikkurs du vil ta ved skolestart, har vi lagt ut kapittel 1 både i teoridelen og oppgavedelen som pdf-filer. Du finner dem i boksen til høyre.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.12.2014

© Cappelen Damm AS